Parlamentin kysymys - H-0956/2000Parlamentin kysymys
H-0956/2000

EU:n kansalaisille tarjottavat järjestelyt Mekassa

SUULLINEN KYSYMYS H-0956/00
tammikuun 2001 istuntojakson kyselytunnille
työjärjestyksen 43 artiklan mukaisesti
esittäjä(t): David Bowe
neuvostolle

Jokaisella EU:n kansalaisella on perustamissopimuksen 20 artiklan mukaan oikeus saada kolmannen maan alueella, jossa jäsenvaltiolla, jonka kansalainen hän on, ei ole edustusta, suojelua minkä tahansa jäsenvaltion diplomaatti- ja konsuliviranomaisilta. Mitä järjestelyitä EU tarjoaa kansalaisilleen Mekassa pyhiinvaelluksen aikana?

 

 

Jätetty: 30.11.2000

en