Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer - H-0957/2000Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer
H-0957/2000

  Markedsovervågning i forbindelse med CE-mærkning

  SPØRGSMÅL H-0957/00
  til spørgetiden under mødeperioden i januar 2001
  jf. forretningsordenens artikel 43
  af Paul Rübig
  til Rådet

  Kan der i øjeblikket sikres en tilstrækkelig effektiv markedsovervågning med hensyn til overholdelsen af bestemmelserne om CE-mærkning på europæisk plan?

   

   

  Indgået: 01.12.2000

  de