Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer - H-0957/2000Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer
H-0957/2000

Markedsovervågning i forbindelse med CE-mærkning

SPØRGSMÅL H-0957/00
til spørgetiden under mødeperioden i januar 2001
jf. forretningsordenens artikel 43
af Paul Rübig
til Rådet

Kan der i øjeblikket sikres en tilstrækkelig effektiv markedsovervågning med hensyn til overholdelsen af bestemmelserne om CE-mærkning på europæisk plan?

 

 

Indgået: 01.12.2000

de