Parlamentin kysymys - H-0957/2000Parlamentin kysymys
H-0957/2000

CE-merkinnän käytön valvonta

SUULLINEN KYSYMYS H-0957/00
tammikuun 2001 istuntojakson kyselytunnille
työjärjestyksen 43 artiklan mukaisesti
esittäjä(t): Paul Rübig
neuvostolle

Voidaanko taata, että CE-merkinnän käyttöä koskevien määräysten noudattamista valvotaan Euroopassa nykyisin  riittävän tehokkaasti?

 

 

Jätetty: 01.12.2000

de