Parlamentsfråga - H-0957/2000Parlamentsfråga
H-0957/2000

Marknadsövervakning av EG-märket

MUNTLIG FRÅGA H-0957/00
till frågestunden under sammanträdesperioden i januari 2001
i enlighet med artikel 43 i arbetsordningen
från Paul Rübig
till rådet

Kan man för närvarande vara säker på att övervakningen av marknaden är tillräckligt effektiv när det gäller bestämmelserna om att EG-märket följs på europeisk nivå?

 

 

Ingiven: 01.12.2000

de