Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer - H-0974/2000Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer
H-0974/2000

Forfulgte kvinder uden asyl eller tilflugtssted

SPØRGSMÅL H-0974/00
til spørgetiden under mødeperioden i januar 2001
jf. forretningsordenens artikel 43
af María Izquierdo Rojo
til Rådet

I visse lande er kvinderne udsat for grusomme forfølgelser og straffe, som udgør en overtrædelse af deres grundlæggende menneskerettighed, og som kan føre til, at de udsættes for skamferinger, eller at de mister livet. Ofte har dette rod i fundamentalistiske love eller fremgangsmåder og traditioner, som stammer fra forfædrene. Den Europæiske Union har erklæret, at den er rede til at forsvare kvinderne over for sådanne uantagelige forfølgelser og straffe, men ikke desto mindre har den endnu ikke omsat sine erklæringer i politiske foranstaltninger eller afgørelser, som kan give anledning til forhåbninger.

 

Ville Rådet derfor overveje at vedtage foranstaltninger med henblik på at kvinder, der lider under sådanne situationer, kan få politisk asyl eller tilflugtssted i Den Europæiske Union?

 

 

Indgået: 14.12.2000

es