Tillbaka till Europarl-webbplatsen

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentsfrågor
PDF 33kWORD 15k
14 december 2000
H-0974/2000

MUNTLIG FRÅGA H-0974/00

till frågestunden under sammanträdesperioden i januari 2001

i enlighet med artikel 43 i arbetsordningen

från María Izquierdo Rojo

till rådet


  Angående: Förföljda kvinnor utan skydd och tillflykt

 Svar i kammaren 

I vissa länder utsätts kvinnor för grymma förföljelser och straff. Det är frågan om brott mot de grundläggande mänskliga rättigheterna som kan ta sig uttryck i stympningar och t.o.m. i straff som leder till döden. Detta beror ofta på att fundamentalistiska lagar tillämpas eller på att urgamla seder och traditioner verkställs. Europeiska unionen uppger att den önskar försvara kvinnorna inför dessa olidliga förföljelser och straff, men hittills har unionen emellertid inte lyckats omvandla sina förklaringar i politiska åtgärder och beslut som skulle kunna erbjuda hopp om en bättre situation.

 

Skulle rådet följaktligen vara berett att anta åtgärder för att de kvinnor som befinner sig i ovannämnda situationer skulle kunna beredas skydd och tillflykt, i politisk mening, inom Europeiska unionen?

 

 

Ingiven: 14.12.2000

es

Frågans originalspråk: ES 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy