Κοινοβουλευτική ερώτηση - H-1004/2000Κοινοβουλευτική ερώτηση
H-1004/2000

Σύνδεσμος Κρατών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ΑSΕΑΝ) και Βιρμανία

ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΩΤΗΣΗ H-1004/00
για την Ώρα των Ερωτήσεων της περιόδου συνόδου του Ιανουαρίου 2001
σύμφωνα με το άρθρο 43 του Κανονισμού
υποβολή: Richard Corbett
προς το Συμβούλιο

Ποια είναι η άποψη του Συμβουλίου σχετικά με τη συνάντηση ΑSΕΑΝ της 24 Νοεμβρίου 2000 κατά την οποία οι ηγέτες ΑSΕΑΝ φέρεται να επέμειναν ότι στις συναντήσεις  ΕΕ/ΑSΕΑΝ πρέπει να συμμετέχουν και τα δέκα κράτη μέλη του, συμπεριλαμβανομένης της Βιρμανίας;

 

Συμφωνεί το Συμβούλιο ότι το καταπιεστικό καθεστώς στη Βιρμανία έχει στην πραγματικότητα επιδεινωθεί από τον Απρίλιο 2000 όταν ισχυροποιήθηκε η κοινή θέση της ΕΕ και ότι είναι άτοπο να αρχίσουν υπουργικές συνομιλίες συνεργασίας με εκπροσώπους του καθεστώτος αυτού;

 

 

Κατάθεση: 21.12.2000

en