Parlamentin kysymys - H-1004/2000Parlamentin kysymys
H-1004/2000

Kaakkois-Aasian maiden järjestö (ASEAN) ja Burma

SUULLINEN KYSYMYS H-1004/00
tammikuun 2001 istuntojakson kyselytunnille
työjärjestyksen 43 artiklan mukaisesti
esittäjä(t): Richard Corbett
neuvostolle

Mikä on neuvoston reaktio Kaakkois-Aasian maiden järjestön eli ASEANin 24. marraskuuta 2000 pitämään kokoukseen, jossa järjestön johtajat kuulemma vaativat, että kaikkien kymmenen ASEANin jäsenvaltion, Burma mukaan luettuna, on oltava läsnä EU:n ja ASEANin välisissä kokouksissa?

 

Onko neuvostokin sitä mieltä, että Burman sekasortoinen tilanne on itse asiassa vain pahentunut sen jälkeen, kun EU vahvisti huhtikuussa 2000 yhteisen kantansa, ja ettei Burman edustajien kanssa ole vieläkään suotavaa ryhtyä yhteistoimintaan tähtääviin ministeritason keskusteluihin?

 

 

Jätetty: 21.12.2000

en