Parlamentsfråga - H-1004/2000Parlamentsfråga
H-1004/2000

ASEAN och Myanmar

21.12.2000

MUNTLIG FRÅGA H-1004/00
till frågestunden under sammanträdesperioden i januari 2001
i enlighet med artikel 43 i arbetsordningen
från Richard Corbett
till rådet

Vad anser rådet om det ASEAN-möte den 24 november 2000 vid vilket de ledande politikerna från ASEAN-länderna upprepade gånger insisterade på att EU:s möten med ASEAN måste inbegripa alla tio ASEAN-medlemsstater, inbegripet Myanmar?

 

Håller rådet med om att förtrycket i Myanmar i själva verket har ökat sedan EU skärpte sin gemensamma ståndpunkt i april 2000 och att det inte är lämpligt att delta i samarbetsdiskussioner på ministernivå med företrädare för denna regim?

 

 

Ingiven: 21.12.2000

en