Parlamentsfråga - H-0414/2002Parlamentsfråga
H-0414/2002

  Europeiska unionen, PKK och Turkiet

  MUNTLIG FRÅGA H-0414/02
  till frågestunden under sammanträdesperioden i juli 2002
  i enlighet med artikel 43 i arbetsordningen
  från Giuseppe Di Lello Finuoli
  till rådet

  Hur avser rådet, efter att ha infört PKK i förteckningen över terroristorganisationer enligt förordning (EG) 2580/2001[1], att utöva påtryckningar på Turkiet för att uppnå respekt för det kurdiska folkets grundläggande rättigheter? Eller avser rådet att främja och sponsra den turkiska politik som syftar till att utrota det kurdiska folket?

   

   

  Ingiven: 27.05.2002

  it