Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer - H-0463/2002Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer
H-0463/2002

  Fredsprocessen i Tyrkiet

  SPØRGSMÅL H-0463/02
  til spørgetiden under mødeperioden i juli 2002
  jf. forretningsordenens artikel 43
  af Eurig Wyn
  til Rådet

  Opførelsen af det nu opløste PKK på den officielle liste over terrororganisationer fremmer ikke fredsprocessen i Tyrkiet og tjener kun til at forstærke de tyrkiske myndigheders undertrykkelse af den kurdiske befolkning.

   

  Kan Rådet oplyse, hvilke kriterier det lagde til grund for afgørelsen om at opføre PKK på listen den 2. maj 2002 i betragtning af, at denne organisation opløste sig selv i april 2002?

   

   

  Indgået: 30.05.2002

  en