Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 32kWORD 15k
30 Μαΐου 2002
H-0463/2002

ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΩΤΗΣΗ H-0463/02

για την Ώρα των Ερωτήσεων της περιόδου συνόδου του Ιουλίου 2002

σύμφωνα με το άρθρο 43 του Κανονισμού

υποβολή: Eurig Wyn

προς το Συμβούλιο


  Θέμα: Ειρηνευτική διαδικασία στην Τουρκία

 Απάντηση στην Ολομέλεια 

Η συμπερίληψη του σήμερα διαλυμένου ΡΚΚ στον επίσημο κατάλογο τρομοκρατικών οργανώσεων δεν συμβάλλει στην προώθηση της ειρηνευτικής διαδικασίας στην Τουρκία και χρησιμεύει μόνο ως δικαιολογία για την αύξηση της καταπίεσης που ασκούν οι τουρκικές αρχές στον κουρδικό πληθυσμό.

 

Θα μπορούσε το Συμβούλιο να διασαφηνίσει  σε ποια κριτήρια εβάσισε την απόφαση να συμπεριληφθεί το ΡΚΚ στον κατάλογο, στις 2 Μαΐου 2002, λαμβανομένου υπόψη ότι η εν λόγω οργάνωση αυτοδιαλύθηκε τον Απρίλιο 2002;

 

 

Κατάθεση: 30.05.2002

en

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: EN 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου