Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer - H-0102/2003Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer
H-0102/2003

Det græske formandskabs prioriteter og internationale narkotikakonventioners effektivitet

SPØRGSMÅL H-0102/03
til spørgetiden under mødeperioden i marts 2003
jf. forretningsordenens artikel 43
af Maurizio Turco
til Rådet

I dokumentet "Prioriteterne for det græske formandskab" hedder det , at "Effektiviteten af de nugæl­dende internationale traktater om kontrol med narkotikafremstilling og -handel bør revideres".

 

På FN's Narkotikaudvalgs møde den 8.-17. april i Wien byder der sig en første mulighed for at tage fat på denne opgave. Hvilke forslag vil Rådet i denne forbindelse stille til revisionen af effektiviteten af de internationale traktater på området ?

 

Vil Rådet foreslå et fremtidigt møde med henblik på at revidere de internationale konventioner, eller vil det allerede stille forslag om revision på mødet i april? Hvor langt er Rådet og dets arbejdsgrupper i arbejdet hermed?

 

 

Indgået: 19.02.2003

it