Κοινοβουλευτική ερώτηση - H-0853/2003Κοινοβουλευτική ερώτηση
H-0853/2003

Προώθηση της καλής πρακτικής στην προστασία του παιδιού στο πλαίσιο των προγραμμάτων νεότητας στην Ευρώπη

ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΩΤΗΣΗ H-0853/03
για την Ώρα των Ερωτήσεων της περιόδου συνόδου του Φεβρουαρίου 2004
σύμφωνα με το άρθρο 43 του Κανονισμού
υποβολή: Brian Crowley
προς το Συμβούλιο

Όπως γνωρίζει το Συμβούλιο, το πρόγραμμα νεότητας της ΕΕ προβλέπει κινητικότητα και άτυπη εκπαίδευση για χιλιάδες νέους από 15 έως 25 ετών και είναι ανοικτό στη συμμετοχή νέων από 30 ευρωπαϊκές χώρες. Προσφέρει δυνατότητες στους νέους με τη μορφή τόσο ομαδικών ανταλλαγών και ατομικής εθελοντικής εργασίας όσο και δραστηριοτήτων στήριξης.

 

Προκειμένου να διασφαλισθεί η πρωτοπορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην προστασία των νέων που συμμετέχουν στα προγράμματα αυτά από τον κίνδυνο κακομεταχείρισης και λαμβανομένου υπόψη του ιρλανδικού κώδικα καλής πρακτικής: προστασία του παιδιού για τον τομέα προγραμμάτων νεότητας (Σεπτέμβριος 2002), προτίθεται το Συμβούλιο να αναλάβει άμεση δράση για να εξασφαλίσει ότι στο Πρόγραμμα Νεότητας θα ενσωματωθεί πολιτική ή στρατηγική προστασίας του παιδιού, και προτίθεται να προτείνει την έγκριση ψηφίσματος κατά τη λήξη του προσεχούς Συμβουλίου Υπουργών Νεότητας, και θα αναλάβει επίσης την απαραίτητη δράση για να εξασφαλίσει τη δημιουργία επιτελικής ομάδας υψηλού επιπέδου για το θέμα της προστασίας του παιδιού στο πλαίσιο της αναθεώρησης του Προγράμματος Νεότητας της ΕΕ;

 

 

Κατάθεση: 19.12.2003

en