Κοινοβουλευτική ερώτηση - H-0857/2003Κοινοβουλευτική ερώτηση
H-0857/2003

Επισήμανση των κρεάτων

ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΩΤΗΣΗ H-0857/03
για την Ώρα των Ερωτήσεων της περιόδου συνόδου του Φεβρουαρίου 2004
σύμφωνα με το άρθρο 43 του Κανονισμού
υποβολή: Liam Hyland
προς το Συμβούλιο

Μια πρόσφατη έρευνα για τους καταναλωτές που είχε οργανωθεί από την Υπηρεσία Γεωργίας και Τροφίμων της Ιρλανδίας, αποκάλυψε ότι οι περισσότεροι καταναλωτές επιθυμούν να διαθέτουν συγκεκριμένες πληροφορίες για τη χώρα προέλευσης όσον αφορά όλες τις πωλήσεις κρεάτων.

 

Ποια είναι η θέση του Συμβουλίου σχετικά με την επέκταση των ρυθμίσεων που διέπουν την επισήμανση του βοείου κρέατος στον κλάδο πώλησης κρεάτων;

 

 

Κατάθεση: 19.12.2003

en