Κοινοβουλευτική ερώτηση - H-0036/2004Κοινοβουλευτική ερώτηση
H-0036/2004

Παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Κουβανών πολιτών στις Ηνωμένες Πολιτείες

ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΩΤΗΣΗ H-0036/04
για την Ώρα των Ερωτήσεων της περιόδου συνόδου του Φεβρουαρίου 2004
σύμφωνα με το άρθρο 43 του Κανονισμού
υποβολή: Pedro Marset Campos
προς το Συμβούλιο

Οι συνθήκες κράτησης 5 Κουβανών πολιτών στις Ηνωμένες Πολιτείες και η έλλειψη άμεσης επαφής με τους πιο κοντινούς συγγενείς τους συνιστούν κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου και  καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εκ μέρους της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών.

 

Δεν θεωρεί το Συμβούλιο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να παρέμβει για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων καθότι οι καταγγελλόμενες εδώ παραβιάσεις δεν αποτελούν μόνο διμερή υπόθεση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Κούβας;  Προτίθεται το Συμβούλιο να προβεί σε κάποια σχετική παρέμβαση;  Γνωρίζει η τρέχουσα ιρλανδική προεδρία ότι δεν δόθηκε καμία απάντηση από την ιταλική προεδρία στις ερωτήσεις που υποβλήθηκαν από πολλούς βουλευτές σχετικά με αυτήν την υπόθεση;

 

 

Κατάθεση: 26.01.2004

es