Κοινοβουλευτική ερώτηση - H-0058/2004Κοινοβουλευτική ερώτηση
H-0058/2004

Παραβίαση των δικαιωμάτων του ανθρώπου εκ μέρους των Ηνωμένων Πολιτειών σε βάρος Κουβανών πολιτών

ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΩΤΗΣΗ H-0058/04
για την Ώρα των Ερωτήσεων της περιόδου συνόδου του Φεβρουαρίου 2004
σύμφωνα με το άρθρο 43 του Κανονισμού
υποβολή: Ilda Figueiredo
προς το Συμβούλιο

Η κατάσταση στην οποία ευρίσκονται πέντε κουβανοί πολίτες οι οποίοι αδίκως  δικάστηκαν και φυλακίστηκαν στο Μαϊάμι καθώς και η πλήρης έλλειψη επαφής δύο εξ αυτών με τους οικείους τους συνιστούν σοβαρή παραβίαση των δικαιωμάτων του ανθρώπου εκ μέρους των αρχών της Βορείου Αμερικής.

 

Γνωρίζει άραγε το Συμβούλιο την κατάσταση στην οποία ευρίσκονται τα άτομα αυτά; Σκοπεύει το Συμβούλιο να εκφέρει άποψη για το θέμα ώστε η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων να είναι πράγματι οικουμενική και όχι προνόμιο ολίγων;

 

 

Κατάθεση: 29.01.2004

pt