Parlamentin kysymys - H-0120/2005Parlamentin kysymys
H-0120/2005

Maahanmuuttajien tilanteen laillistaminen Espanjassa

SUULLINEN KYSYMYS H-0120/05
maaliskuun 2005 istuntojakson kyselytunnille
työjärjestyksen 109 artiklan mukaisesti
esittäjä(t): Agustín Díaz de Mera García Consuegra
neuvostolle

Saksan ja Alankomaiden edustajat pyysivät 29. tammikuuta 2005 pidetyssä oikeus- ja sisäasioiden ministerineuvoston kokouksessa Espanjalta selvitystä laittomien maahanmuuttajien tilanteen massiivisesta laillistamisprosessista. Tämä tehtiin siksi, että tämäntyyppisellä toimella on korjaamattomia seurauksia EU:n muille jäsenvaltioille.

 

Tämä 7. helmikuuta käynnistynyt ja lähes miljoonaan henkilöön vaikuttava prosessi on jo aiheuttanut tilanteita, joissa maahanmuuttajia on irtisanottu ilmiannon pelossa. Jotkut espanjalaiset poliisien ammattiyhdistykset ovat myös varoittaneet, että mahdollisuus toimii houkuttimena. 

 

Sevillan ja Thessalonikin Eurooppa-neuvostoissa ilmoitettiin yhteisen maahanmuuttopolitiikan luomisesta, ja komission äskettäin julkaisemassa vihreässä kirjassa taloudellisista syistä tapahtuvan maahanmuuton hallinnassa sovellettavasta strategiasta myönnetään, että "päätös päästää kyseisiä kolmansien maiden kansalaisia yhden jäsenvaltion alueelle vaikuttaa kuitenkin myös muihin jäsenvaltioihin". Lisäksi Euroopan perustuslakisopimuksen III-267 artiklassa määrätään, että unioni kehittää yhteisen maahanmuuttopolitiikan.

 

Mitä mieltä neuvosto on Espanjan hallituksen toteuttamaa laillistamisprosessia koskevista selvityspyynnöistä ja prosessin kritisoinnista?

 

 

Jätetty: 17.02.2005

es