Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 39kWORD 21k
19 Ιουλίου 2005
H-0670/2005

ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΩΤΗΣΗ H-0670/05

για την Ώρα των Ερωτήσεων της περιόδου συνόδου του Σεπτεμβρίου II 2005

σύμφωνα με το άρθρο 109 του Κανονισμού

υποβολή: Bernd Posselt

προς την Επιτροπή


  Θέμα: Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2081/92 για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων -Karlsbader Oblaten (βάφλες Κάρλοβι Βάρι)

 Απάντηση στην Ολομέλεια 

Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2081/92[1] προβλέπει μεταξύ άλλων την προστασία της ονομασίας προέλευσης τροφίμων, των οποίων η ποιότητα μπορεί να αποδοθεί στην γεωγραφική τους καταγωγή. Η τσεχική δημοκρατία ζήτησε να καλύπτεται από την προστασία ονομασίας προέλευσης το προϊόν "Karlovarske oplatky" (Βάφλες Κάρλοβι Βάρι).

 

Οι βάφλες Κάρλοβι Βάρι παρασκευάζονται εδώ και 200 χρόνια σύμφωνα με παλιές οικογενειακές συνταγές και οφείλουν τη διεθνή τους φήμη στην τότε περίοδο άνθησης της λουτρόπολης της Βοημίας Κάρλοβι Βάρι. Μέχρι το 1945 παράγονταν κυρίως στο "τρίγωνο των λουτροπόλεων" "Bäderdreieck" Karlsbad-Marienbad-Franzensbad, - όπου η πλειονότητα των κατοίκων εκείνη την περίοδο ήταν Γερμανοί - αλλά και στην Αυστρία.

 

Με την εκδίωξη από την Τσεχοσλοβακία μεγάλου μέρους του γερμανόφωνου πληθυσμού μετά το τέλος του δεύτερου παγκοσμίου πολέμου, πολλές οικογένειες αρτοποιών από το Κάρλοβι Βάρι. και άλλα μέρη του τριγώνου των λουτροπόλεων, που ήταν εκεί εγκατεστημένες από παλιά, ήρθαν στη Γερμανία και την Αυστρία και με την τεχνογνωσία τους άρχισαν και πάλι να παράγουν εκεί τις βάφλες Κάρλοβι Βάρι.

 

Γνωρίζει η Επιτροπή αυτά τα γεγονότα, και πώς θα τα λάβει υπόψη κατά την αξιολόγηση του τσέχικου αιτήματος για προστασία της ονομασίας προέλευσης του συγκεκριμένου προϊόντος;

 

 

Κατάθεση: 19.07.2005

de

[1]  ΕΕ L 208 της 24.7.1992, σελ. 1

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: DE 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου