Tillbaka till Europarl-webbplatsen

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentsfrågor
PDF 36kWORD 21k
19 juli 2005
H-0670/2005

MUNTLIG FRÅGA H-0670/05

till frågestunden under sammanträdesperioden i september II 2005

i enlighet med artikel 109 i arbetsordningen

från Bernd Posselt

till kommissionen


  Angående: Förordning (EEG) nr 2081/92 - Skyddade geografiska beteckningar - Karlsbader Oblaten

 Svar i kammaren 

Förordning (EEG) nr 2081/92[1]  stadgar bl.a. om skydd för beteckningar på livsmedel vars kvalitet beror på viss geografisk omgivning. Tjeckien har ansökt om att den produkt som kallas ”Karlovarske oplatky” (på tyska ”Karlsbader Oblaten”) skall beviljas sådant skydd.

 

Karlsbader Oblaten är en sorts speciella kex, som tillverkas efter ett ungefär 200 år gammalt familjerecept, som blivit världsberömt tack vare att den böhmiska kurorten Karlsbad (Karlovy Vary) då hade sin blomstringstid. Dessa kex tillverkades fram till 1945 framför allt i den så kallade kurortstriangeln Karlsbad–Marienbad–Franzensbad, där det mestadels bodde tyskar, men också i Österrike.

 

I och med att stora delar av Tjeckoslovakiens tysktalande befolkning fördrevs ur landet efter slutet av andra världskriget flyttade många av de gamla bagarfamiljerna från Karlsbad och andra delar av kurortstriangeln bl.a. till Tyskland och Österrike och har med hjälp av sina yrkesfärdigheter där återupptagit tillverkningen av Karlsbader Oblaten.

 

Känner kommissionen till det här och hur avser kommissionen ta hänsyn till detta vid behandlingen av den tjeckiska ansökan om skydd?

 

 

Ingiven: 19.07.2005

de

[1]  EGT L 208, 24.7.1992, s. 1.

Frågans originalspråk: DE 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy