Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 43kWORD 22k
1 Σεπτεμβρίου 2005
H-0687/2005

ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΩΤΗΣΗ H-0687/05

για την Ώρα των Ερωτήσεων της περιόδου συνόδου του Σεπτεμβρίου II 2005

σύμφωνα με το άρθρο 109 του Κανονισμού

υποβολή: Agnes Schierhuber

προς την Επιτροπή


  Θέμα: Olmützer Quargel ως "Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης" σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2081/92

 Απάντηση στην Ολομέλεια 

Με επιστολή της 19ης Οκτωβρίου 2004 η Τσεχική Δημοκρατία ζήτησε να χορηγηθεί στο προϊόν "prave olomoucvke tvaruzky" (γνήσιο Olmützer Quargel) ευρωπαϊκή προστασία διακριτικού γνωρίσματος σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2081/92[1] (Κανονισμός σχετικά με τις ονομασίες προέλευσης). Το Olmützer Quargel είναι ένα τυρί από ξινόγαλα, το οποίο προερχόταν αρχικά από την αυστριακή Μοραβία (πρβλ. "Εγχειρίδιο για τα τυριά", έκδοση Dr. Heinrich Mair-Waldburg) και το οποίο παράγεται στην Αυστρία περίπου από τις αρχές του 19ου αιώνα. Αλλά και στη Γερμανία π.χ. το Olmützer Quargel παράγεται και κυκλοφορεί στην αγορά το αργότερο από το 1945. Λόγω των γεωπολιτικών αλλαγών που επήλθαν μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, ένας μεγάλος αριθμός γερμανόφωνων τυροκόμων μετανάστευσε από την πάλαι ποτέ Τσεχοσλοβακία στην Αυστρία, εξελίσσοντας περαιτέρω με την μεταφερθείσα τεχνογνωσία την παρασκευή του "Olmützer Quargel". Τυχόν παροχή προστασίας στην ονομασία αυτή για τα προϊόντα που παράγονται στην Τσεχία θα καθιστούσε αδύνατη τη συνέχιση της κυκλοφορίας στην αγορά του παραδοσιακά παραγόμενου στην Αυστρία Olmützer Quargel. Ποιες δυνατότητες υπάρχουν κατά την άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να ληφθεί αυτό υπόψη στο πλαίσιο της προστασίας που παρέχει ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2081/92;

 

 

Κατάθεση: 01.09.2005

de

[1]  ΕΕ L 208, 24.7.1992, σελ. 1.

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: DE 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου