Parlamentin kysymys - H-0687/2005Parlamentin kysymys
H-0687/2005

  Olmützer Quargel -tuotteen maantieteellisen merkinnän suoja asetuksen (ETY) N:o 2081/92 mukaisesti

  SUULLINEN KYSYMYS H-0687/05
  syyskuun II 2005 istuntojakson kyselytunnille
  työjärjestyksen 109 artiklan mukaisesti
  esittäjä(t): Agnes Schierhuber
  komissiolle

  Tšekin tasavalta pyysi 19.10.2004 päivätyssä kirjeessä eurooppalaisen suojamerkinnän myöntämistä prave olomoucvke tvaruzky -tuotteelle (aito Olmützer Quargel -tuote) asetuksen (ETY) N:o 2081/92[1] (alkuperänimityksiä koskeva asetus) mukaisesti. Olmützer Quargel on tuorejuusto, joka on peräisin Itävallan Määristä (ks. ”Handbuch der Käse”, toimittanut Dr. Heinrich Mair-Waldburg) ja jota on valmistettu Itävallassa 1900-luvun vaihteesta lähtien. Myös esimerkiksi Saksassa on kuitenkin valmistettu Olmützer Quargel -tuotetta ja markkinoitu kyseisellä nimellä ainakin vuodesta 1945 lähtien. Toisen maailmansodan jälkeisen geopoliittisen tilanteen muuttumisen myötä suuri määrä saksaa puhuvia juustonvalmistuksen ammattilaisia muutti silloisesta Tšekkoslovakiasta Itävaltaan, jossa näiden mukanaan tuoman tietämyksen avulla Olmützer Quargel -tuotteen valmistusta kehitettiin edelleen. Mikäli kyseisille Tšekissä valmistettaville tuotteille myönnetään alkuperänimitystä koskeva suoja, perinteisesti Itävallassa valmistettavan Olmützer Quargel -tuotteen markkinointi olisi mahdotonta. Miten tämä voidaan komission mukaan ottaa huomioon asetuksen (ETY) N:o 2081/92 mukaisen suojan myöntämisen yhteydessä?

   

   

  Jätetty: 01.09.2005

  de