Takaisin Europarl-portaaliin

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 34kWORD 21k
1. syyskuuta 2005
H-0687/2005

SUULLINEN KYSYMYS H-0687/05

syyskuun II 2005 istuntojakson kyselytunnille

työjärjestyksen 109 artiklan mukaisesti

esittäjä(t): Agnes Schierhuber

komissiolle


  Aihe: Olmützer Quargel -tuotteen maantieteellisen merkinnän suoja asetuksen (ETY) N:o 2081/92 mukaisesti

 Täysistunnossa annettu vastaus 

Tšekin tasavalta pyysi 19.10.2004 päivätyssä kirjeessä eurooppalaisen suojamerkinnän myöntämistä prave olomoucvke tvaruzky -tuotteelle (aito Olmützer Quargel -tuote) asetuksen (ETY) N:o 2081/92[1] (alkuperänimityksiä koskeva asetus) mukaisesti. Olmützer Quargel on tuorejuusto, joka on peräisin Itävallan Määristä (ks. ”Handbuch der Käse”, toimittanut Dr. Heinrich Mair-Waldburg) ja jota on valmistettu Itävallassa 1900-luvun vaihteesta lähtien. Myös esimerkiksi Saksassa on kuitenkin valmistettu Olmützer Quargel -tuotetta ja markkinoitu kyseisellä nimellä ainakin vuodesta 1945 lähtien. Toisen maailmansodan jälkeisen geopoliittisen tilanteen muuttumisen myötä suuri määrä saksaa puhuvia juustonvalmistuksen ammattilaisia muutti silloisesta Tšekkoslovakiasta Itävaltaan, jossa näiden mukanaan tuoman tietämyksen avulla Olmützer Quargel -tuotteen valmistusta kehitettiin edelleen. Mikäli kyseisille Tšekissä valmistettaville tuotteille myönnetään alkuperänimitystä koskeva suoja, perinteisesti Itävallassa valmistettavan Olmützer Quargel -tuotteen markkinointi olisi mahdotonta. Miten tämä voidaan komission mukaan ottaa huomioon asetuksen (ETY) N:o 2081/92 mukaisen suojan myöntämisen yhteydessä?

 

 

Jätetty: 01.09.2005

de

[1]  EYVL L 208, 24.7.1992, s. 1.

Kysymyksen alkukieli: DE 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö