Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

Parlementaire vragen
PDF 36kWORD 21k
1 september 2005
H-0687/2005

MONDELINGE VRAAG H-0687/05

voor het vragenuur van de vergaderperiode van september II 2005

ingediend overeenkomstig artikel 109 van het Reglement

van Agnes Schierhuber

aan de Commissie


  Betreft: Olmützer Quargel als "beschermde geografische aanduiding" overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 2081/92

 Antwoord plenaire 

Per schrijven van 19.10.2004 heeft de Tsjechische Republiek verzocht het product "prave olomoucvke tvaruzky" (echte Olmützer Quargel) onder de Europese aanduidingsbescherming overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 2081/92[1] (verordening oorsprongsbenamingen) te plaatsen. Olmützer Quargel is een uit kwark van dikke melk bereide kaas, die oorspronkelijk afkomstig is uit het indertijd Oostenrijkse Moravië (zie "Handbuch der Käse", uitgegeven door Dr. Heinrich Mair-Waldburg) en in Oostenrijk ongeveer sinds de voorlaatste eeuwwisseling wordt geproduceerd. Maar ook in Duitsland wordt in elk geval sinds 1945 Olmützer Quargel vervaardigd en onder deze naam in de handel gebracht. Als gevolg van de gewijzigde situatie na de Tweede Wereldoorlog kwam een groot aantal Duitstalige vaklieden op het gebied van de kaasmakerij als immigrant van Tsjechië naar Duitsland. Met hun vakkennis wisten zij de productie van de Olmützer Quargel verder te ontwikkelen. Bescherming van deze aanduiding voor de in Tsjechië vervaardigde producten zou betekenen dat de traditioneel in Oostenrijk geproduceerde Olmützer Quargel niet langer in de handel zou mogen worden gebracht. Welke mogelijkheden ziet de Europese Commissie om in het kader van de bescherming overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 2081/92 met dit feit rekening te houden?

 

 

Ingediend: 01.09.2005

de

[1]  PB L 208 van 24.7.1992, blz. 1.

Oorspronkelijke taal van de vraag: DE 
Juridische mededeling - Privacybeleid