Tillbaka till Europarl-webbplatsen

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentsfrågor
PDF 35kWORD 20k
14 september 2005
H-0715/2005

MUNTLIG FRÅGA H-0715/05

till frågestunden under sammanträdesperioden i september II 2005

i enlighet med artikel 109 i arbetsordningen

från Mairead McGuinness

till kommissionen


  Angående: Konsumentskydd vid gränsöverskridande finanstransaktioner

 Svar i kammaren 

Kommer Europeiska kommissionen att behandla frågan om bristande konsumentskydd på försäkrings-/pensionsområdet? Ett tydligt exempel på att EU misslyckats med att skydda sina medborgare är fallet Equitable Life där tusentals unionsmedborgare investerade i bolaget för att sedan upptäcka att deras pension minskat kraftigt.

 

Med förslag om gränsöverskridande bankverksamhet, hur tänker kommissionen skydda sina medborgare/konsumenter mot bakgrund av erfarenheterna från fallet Equitable Life?

 

Vem är skadeståndsskyldig gentemot de skadelidande parterna i fall av att det uppkommer problem? Detta är särskilt viktigt mot bakgrund av försöken att nå en överenskommelse och senare genomföra det föreslagna tjänstedirektivet (2004/0001(COD)) som tar upp frågor som principen om ursprungsland och konsumentskydd.

 

 

Ingiven: 14.09.2005

en

Frågans originalspråk: EN 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy