Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

Parlementaire vragen
PDF 32kWORD 20k
15 september 2005
H-0756/2005

MONDELINGE VRAAG H-0756/05

voor het vragenuur van de vergaderperiode van september II 2005

ingediend overeenkomstig artikel 109 van het Reglement

van Athanasios Pafilis

aan de Commissie


  Betreft: Ernstige problemen met de veiligheid van vluchten

 Antwoord plenaire 

De vliegtuigongelukken die zich tijdens de zomermaanden hebben voorgedaan, zorgen voor grote bezorgdheid bij met name de werknemers en de klanten van de diensten van de luchtvaartmaatschappijen. De tekortschietende controles, die, zoals de werknemers zelf melden, voor een groot deel te wijten zijn de liberalisering van de markten en de ongebreidelde concurrentie, de niet-naleving van de veiligheidsvoorschriften om snel zo veel mogelijk winst te boeken, en het grote aantal maatschappijen dat verschijnt en weer verdwijnt op de markt zonder dat de nodige veiligheidsgaranties worden geboden, transformeren de vervoerstaak van een maatschappelijke dienst in een onderneming met als enige oogmerk het maken van winst.

 

Is de Commissie van oordeel dat de liberalisering van het luchtvervoer en het ongebreidelde winstbejag hebben bijgedragen tot verminderde controles en is zij van plan maatregelen te nemen om te komen tot effectieve controles van de veiligheid van alle vluchten, mede rekening houdende met voorstellen van de werknemers (bijv. betreffende inspectie voorafgaand aan elke vlucht door een gediplomeerd en geautoriseerd technicus)?

 

 

Ingediend: 15.09.2005

el

Oorspronkelijke taal van de vraag: EL 
Juridische mededeling - Privacybeleid