Tillbaka till Europarl-webbplatsen

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentsfrågor
PDF 33kWORD 20k
15 september 2005
H-0756/2005

MUNTLIG FRÅGA H-0756/05

till frågestunden under sammanträdesperioden i september II 2005

i enlighet med artikel 109 i arbetsordningen

från Athanasios Pafilis

till kommissionen


  Angående: Allvarliga problem i anslutning till flygsäkerheten

 Svar i kammaren 

Flygolyckorna under sommarmånaderna har föranlett ökad oro bland de anställda och bland dem som utnyttjar de tjänster som flygbolagen erbjuder. De bristfälliga kontrollerna, som i hög grad - i enlighet med uppgifter från de anställda vid flygbolagen - beror på att marknaderna har liberaliserats och konkurrensen blivit extrem, säkerhetsföreskrifter som inte efterlevs - i syfte att uppnå största möjliga vinst så snabbt som möjligt - och den uppsjö av flygbolag som dyker upp på marknaden för att lika snabbt försvinna - allt detta har förvandlat flygtransporterna från den samhällstjänst de en gång var till en företagsverksamhet styrd av jakt på profit. 

 

Anser kommissionen att det gemensamma öppna luftrummet och den okontrollerade profitjakten har bidragit till att kontrollerna minskat? Har kommissionen för avsikt att vidta åtgärder för att se till att säkerhetskontrollerna blir effektiva på alla flyg och här beakta de förslag som de anställda vid flygbolagen lagt fram (bland annat om kontroll före start av mekaniker med godkänt diplom eller erkänt utbildningsbevis)?

 

 

Ingiven: 15.09.2005

el

Frågans originalspråk: EL 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy