Tillbaka till Europarl-webbplatsen

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentsfrågor
PDF 32kWORD 20k
26 oktober 2005
H-0930/2005

MUNTLIG FRÅGA H-0930/05

till frågestunden under sammanträdesperioden i november 2005

i enlighet med artikel 109 i arbetsordningen

från Ilda Figueiredo

till kommissionen


  Angående: Svårigheter inom skoindustrin

 Svar i kammaren 

För närvarande råder som bekant stora problem inom skoindustrin på grund av avregleringen av den internationella handeln. Detta drabbar främst länder där ekonomin är som ömtåligast, såsom Portugal, där det finns områden i landets norra delar som hotas av omfattande arbetslöshet och stagnation i utvecklingen, vilket man nyligen kunnat konstatera. Särskilt allvarligt har avskaffandet av kvoterna för import från Kina varit. Ett tydligt bevis på detta är att importpriserna från Kina i genomsnitt minskat med 50 procent.

 

Jag vill därför be kommissionen att informera mig om vilka åtgärder den vidtar, särskilt när det gäller den anti-dumpningsundersökning som begärts av Europeiska förbundet för skoindustrin.

 

 

Ingiven: 26.10.2005

pt

Frågans originalspråk: PT 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy