Parlementaire vraag - H-0990/2005Parlementaire vraag
H-0990/2005

Turks veto betreffende participatie Republiek Cyprus in internationale organisaties

MONDELINGE VRAAG H-0990/05
voor het vragenuur van de vergaderperiode van december 2005
ingediend overeenkomstig artikel 109 van het Reglement
van Panagiotis Beglitis
aan de Commissie

Tijdens de bijeenkomst van de Organisatie voor economische samenwerking tussen de landen rond de Zwarte Zee op 28 oktober 2005 in Chisinau in Moldavië heeft Turkije als volwaardig lid opnieuw zijn veto uitgesproken over het verzoek van de Republiek Cyprus om tot de organisatie toegelaten te worden als waarnemer. Daarnaast blijft Turkije de toetreding van de Republiek Cyprus tot de internationale organisatie voor de regeling inzake toezicht op exporten blokkeren.

 

Turkije is als kandidaat-lidstaat op grond van het onderhandelingskader, en in het bijzonder punt 7 daarvan, dat door de Raad van Ministers op 3 oktober in Luxemburg is goedgekeurd, bepaalde verplichtingen aangegaan. Hoe beoordeelt de Commissie tegen deze achtergrond de opstelling van Turkije, dat ook na het begin van de toetredingsonderhandelingen blijft weigeren zich te houden aan de door de EU gestelde voorwaarden? Wat is de Commissie van plan te gaan doen om Turkije te dwingen zich in zijn contacten met en gedragingen ten opzichte van een EU-lidstaat volledig te houden aan het acquis communautaire en de Europese rechtsregels?

 

 

Ingediend: 03.11.2005

el