Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 27kWORD 23k
19 Σεπτεμβρίου 2007
H-0710/2007

ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΩΤΗΣΗ H-0710/07

για την Ώρα των Ερωτήσεων της περιόδου συνόδου του Οκτωβρίου 2007

σύμφωνα με το άρθρο 109 του Κανονισμού

υποβολή: Robert Evans

προς το Συμβούλιο


  Θέμα: Η αλλαγή του κλίματος

 Απάντηση στην Ολομέλεια 

Θεωρεί ακόμη το Συμβούλιο ότι είναι εφικτός ο στόχος της Ε.Ε να διατηρήσει την αύξηση της παγκόσμιας θερμοκρασίας σε 2 βαθμούς Κελσίου;

 

Έχει συζητήσει το Συμβούλιο ποιά πρόσθετα μέτρα πρέπει να ληφθούν υπόψη σε επίπεδο Ε.Ε για την αντιμετώπιση των προβληματισμών που εκφράστηκαν στην έκθεση της Διακυβερνητικής Επιτροπής 2007 για τις κλιματικές αλλαγές;

 

 

Κατάθεση: 19.09.2007

en

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: EN 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου