Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 27kWORD 38k
4 Φεβρουαρίου 2008
H-0054/2008

ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΩΤΗΣΗ H-0054/08

για την Ώρα των Ερωτήσεων της περιόδου συνόδου του Φεβρουαρίου 2008

σύμφωνα με το άρθρο 109 του Κανονισμού

υποβολή: Bairbre de Brún

προς την Επιτροπή


  Θέμα: Υπόγεια τοποθέτηση των καλωδίων

 Γραπτή απάντηση 

Έχει η Επιτροπή κάποια σχέδια για την προώθηση κανόνων σχετικά με την υπόγεια τοποθέτηση των ηλεκτρονικών καλωδίων;

 

Ειδικότερα, έχει η Επιτροπή κάποιες κατευθυντήριες γραμμές για καλύτερες πρακτικές όσον αφορά την εγκατάσταση καλωδίων υψηλής τάσης σε κατοικημένες περιοχές;

 

 

Κατάθεση: 04.02.2008

ga

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: EN 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου