Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 27kWORD 22k
20 Ιανουαρίου 2009
H-0061/2009

ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΩΤΗΣΗ H-0061/09

για την Ώρα των Ερωτήσεων της περιόδου συνόδου του Μαρτίου I 2009

σύμφωνα με το άρθρο 109 του Κανονισμού

υποβολή: Bernd Posselt

προς την Επιτροπή


  Θέμα: Καθεστώς υποψήφιας χώρας για την Σερβία

 Απάντηση στην Ολομέλεια 

Το ζήτημα χορήγησης στη Σερβία καθεστώς υποψήφιας χώρας προς ένταξη στην Ε.Ε έχει αποτελέσει αντικείμενο επανειλημμένων συζητήσεων. Δεν θεωρείται επικίνδυνο να καταστεί η Σερβία πριν από τη Δημοκρατία του Κοσσυφοπεδίου υποψήφια χώρα προς ένταξη στην ΕΕ ή ακόμα και κράτος μέλος της ΕΕ, καθώς το Βελιγράδι θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει αυτό το πλεονέκτημα με σκοπό να δημιουργήσει εμπλοκή σε μελλοντικές ενταξιακές διαπραγματεύσεις της Δημοκρατίας του Κοσσυφοπεδίου με την Ε.Ε. ή κάθε άλλη μορφή σχέσεων μεταξύ τους;

 

 

Κατάθεση: 20.01.2009

de

 

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: DE
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου