Tillbaka till Europarl-webbplatsen

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentsfrågor
PDF 25kWORD 22k
20 januari 2009
H-0068/2009

MUNTLIG FRÅGA H-0068/09

till frågestunden under sammanträdesperioden i mars I 2009

i enlighet med artikel 109 i arbetsordningen

från Silvia-Adriana Ţicău

till kommissionen


  Angående: Åtgärder till stöd för produkter och tjänster som bidrar till ökad energieffektivitet och främjande av förnybara energikällor

 Svar i kammaren 

Stats– och regeringscheferna i Europeiska rådet fastställde vid sitt vårmöte 2008 att direktivet om energibeskattning skulle ses över i syfte att främja att allt mer av den totala energi som förbrukas härrör från förnybara energikällor.

 

Att öka energieffektiviteten är en av de snabbaste, säkraste och mest prisvärda lösningarna för att minska EU:s beroende av energikällor från tredjeländer i syfte att minska energikonsumtionen, koldioxidutsläppen och kostnaderna för EU-medborgarnas energifakturor.

 

Det är således nödvändigt att öka energieffektiviteten. Vilka åtgärder och vilka ekonomiska och skatterelaterade styrmedel ämnar kommissionen sätta in till stöd för produkter och tjänster som bidrar till effektivare energianvändning och främjande av förnybara energikällor?

 

 

Ingiven: 20.01.2009

ro

 

Frågans originalspråk: RO
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy