Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

Parlementaire vragen
PDF 26kWORD 39k
9 februari 2009
H-0095/2009

MONDELINGE VRAAG H-0095/09

voor het vragenuur van de vergaderperiode van maart I 2009

ingediend overeenkomstig artikel 109 van het Reglement

van Yiannakis Matsis

aan de Commissie


  Betreft: Wederrechtelijke toeëigening Grieks-Cypriotische eigendommen in bezet noordelijk Cyprus met financiering door Turkije

 Antwoord plenaire 

De voormalige minister van Buitenlandse Zaken van de Republiek Cyprus, mevrouw Erato Markoulli, maakt melding van een grote toename van het aantal gevallen van wederrechtelijke toeëigening van eigendommen van Grieks-Cyprioten op het bezette schiereiland Karpasia met financiering door Turkije.

 

Mevrouw Markoulli neemt deel aan de gesprekken over een oplossing van de kwestie-Cyprus. In dat kader, maar ook op grond van andere informatie, is deze zaak aan het licht gekomen. Turkije, dat kandidaat-lidstaat is en tegelijkertijd bezetter van grondgebied van een lidstaat (de Republiek Cyprus), organiseert de wederrechtelijke aankoop van eigendommen van Europese burgers, en overtreedt daarmee het internationaal recht, de individuele rechten, en de waarden en beginselen van de Europese Unie.

 

Hoe beoordeelt de Commissie dit Turkse beleid? Strookt dit beleid met het gedrag dat mag worden verwacht van een kandidaat-lidstaat van de EU? Gaat de Commissie al dan niet maatregelen nemen tegen Turkije in verband met de wederrechtelijke toeëigening van Grieks-Cypriotische eigendommen op het bezette deel van het eiland en zo ja, welke?

 

 

Ingediend: 09.02.2009

el

 

Oorspronkelijke taal van de vraag: EL
Juridische mededeling - Privacybeleid