Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 27kWORD 38k
31 Μαρτίου 2009
H-0205/2009

ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΩΤΗΣΗ H-0205/09

για την Ώρα των Ερωτήσεων της περιόδου συνόδου του Μαΐου 2009

σύμφωνα με το άρθρο 109 του Κανονισμού

υποβολή: Manuel Medina Ortega

προς το Συμβούλιο


  Θέμα: Προστασία της ευρωπαϊκής πολιτιστικής δημιουργίας

 Απάντηση στην Ολομέλεια 

Σύμφωνα με την εξασθένηση της ευρωπαϊκής πολιτιστικής δημιουργίας, εξαιτίας των πολλαπλών παράνομων αντιγράφων πολιτιστικών έργων, ποια μέτρα προτείνει το Συμβούλιο για την αποτελεσματική προστασία τους;

 

 

Κατάθεση: 31.03.2009

es

 

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: ES
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου