Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 30kWORD 24k
23 Φεβρουαρίου 2010
H-0101/2010

ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΩΤΗΣΗ H-0101/10

για την Ώρα των Ερωτήσεων της περιόδου συνόδου του Μαρτίου 2010

σύμφωνα με το άρθρο 116 του Κανονισμού

υποβολή: Konrad Szymański

προς την Επιτροπή


  Θέμα: Ισότητα πρόσβασης στις υπηρεσίες του διαδικτύου στην κοινή αγορά

 Γραπτή απάντηση 

Το επιγραμμικό κατάστημα iTunes, του οποίου η διαχείριση γίνεται από την επιχείρηση Apple, προτείνει τα προσφερόμενα προϊόντα audio και video μόνον στους πολίτες ορισμένων κρατών μελών (έτσι δεν υπάρχει προσφορά προς τους Πολωνούς χρήστες). Εν προκειμένω πρόκειται για πρακτική που συνιστά διάκριση και κατά συνέπεια είναι ασυμβίβαστη με το ευρωπαϊκό δίκαιο, η οποία πρακτική ευνοεί επίσης το φαινόμενο της πειρατικής πληροφορικής.

 

Είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό ότι στο πλαίσιο της επιγραμμικής πώλησης, ένας Πολωνός πολίτης, π.χ., δεν μπορεί να αγοράσει ένα προτεινόμενο προϊόν μέσω του διαδικτύου σε ένα άλλο κράτος, λόγω των τεχνικών περιορισμών που επιβάλλονται εκ προθέσεως στην χρήση πιστωτικών καρτών.

 

Εκτός του γεγονότος της έκφρασης της ανησυχίας της σχετικά, πράγμα το οποίο έγινε το παρελθόν έτος, η νέα Επιτροπή έλαβε πραγματικά μέτρα προκειμένου να θέσει τέρμα σ' αυτήν την πρακτική που συνιστά διάκριση;

 

Η διάκριση την οποία υφίστανται οι καταναλωτές ορισμένων κρατών μελών στο πλαίσιο της επιγραμμικής πώλησης θα αποτελέσει αντικείμενο μέτρων εκ μέρους της Επιτροπής προκειμένου να καθιερωθεί η ισότητα των δικαιωμάτων για τους καταναλωτές στην ευρωπαϊκή αγορά;

 

 

Κατάθεση: 23.02.2010

pl

 

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: PL 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου