Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 33kWORD 42k
30 Απριλίου 2010
H-0222/2010

ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΩΤΗΣΗ H-0222/10

για την Ώρα των Ερωτήσεων της περιόδου συνόδου του Μαΐου 2010

σύμφωνα με το άρθρο 116 του Κανονισμού

υποβολή: Konrad Szymański

προς την Επιτροπή


  Θέμα: Διακρίσεις εις βάρος Πολωνών υπηκόων εκ μέρους της γερμανικής υπηρεσίας πρόνοιας για τα παιδιά και τους νέους (Jugendamt)

 Γραπτή απάντηση 

Η Επιτροπή έχει επανειλημμένως επιβεβαιώσει ότι έχει επίγνωση των προβλημάτων που ανακύπτουν στο πλαίσιο της δραστηριότητας που αναπτύσσει η γερμανική υπηρεσία πρόνοιας για τα παιδιά και τους νέους (Jugendamt) σε περιπτώσεις διασυνοριακών υποθέσεων.

 

Ποια δράση έχει αναλάβει η Επιτροπή σχετικά με το ζήτημα αυτό σύμφωνα με την υπόσχεσή της να προστατεύει τα δικαιώματα των παιδιών από κάθε μορφή διάκρισης και άνισης μεταχείρισης;

 

Με ποιον τρόπο προτίθεται η Επιτροπή να προωθήσει την ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ Γερμανών και Πολωνών δικαστών, με στόχο να βελτιωθεί η πολιτική που ακολουθούν τα δικαστήρια, σύμφωνα με τη διαβεβαίωση του Επιτρόπου Jacques Barrot στην απάντησή του της 15ης Δεκεμβρίου 2008 (Ε-5951/08);

 

Συμμερίζεται άραγε η Επιτροπή την άποψη ότι η υποχρεωτική χρησιμοποίηση της γερμανικής γλώσσας όταν Πολωνός γονέας επισκέπτεται το παιδί του ενδέχεται να βλάπτει την ψυχική κατάσταση του παιδιού, να παραβιάζει τα δικαιώματα και την ελευθερία του και να συνιστά ταυτόχρονα διάκριση με βάση τη γλώσσα;

 

 

Κατάθεση: 30.04.2010

pl

 

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: PL 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου