Parlamendi esitatud küsimus - H-0222/2010Parlamendi esitatud küsimus
H-0222/2010

  Poola kodanike diskrimineerimine Saksamaa lastekaitseameti (Jugendamt) poolt

  SUULINE KÜSIMUS H-0222/10
  Küsimuste tunniks osaistungjärgul - mai 2010
  vastavalt kodukorra artiklile 116
  esitaja: Konrad Szymański
  Euroopa Komisjonile

  Komisjon on korduvalt kinnitanud, et on teadlik Saksamaa lastekaitseameti (Jugendamt) tegevusega seotud probleemidest piiriüleste juhtumite korral.

   

  Milliseid meetmeid on komisjon selles küsimuses võtnud, arvestades oma kohustust tagada laste kaitsmine igasuguse diskrimineerimise ja ebavõrdse kohtlemise eest?

   

  Kuidas kavatseb komisjon toetada kogemuste vahetamist Saksa ja Poola kohtunike vahel, et parandada kohtute poliitikat vastavalt volinik Jacques Barrot’ esialgsele avaldusele, mille ta tegi oma 15. detsembri 2008. aasta vastuses küsimusele (E-5951/08)?

   

  Kas komisjon on nõus sellega, et saksa keele kasutamise nõue poola rahvusest lapsevanema külaskäigu ajal võib kahjustada lapse psühholoogilist heaolu, rikub lapse õigusi ja vabadusi ning kujutab endast keelelist diskrimineerimist?

   

   

  Esitatud: 30.04.2010

  pl