Parlementaire vraag - H-0222/2010Parlementaire vraag
H-0222/2010

Discriminatie van Poolse burgers door de Duitse kinder- en jeugdbescherming (Jugendamt)

MONDELINGE VRAAG H-0222/10
voor het vragenuur van de vergaderperiode van mei 2010
ingediend overeenkomstig artikel 116 van het Reglement
van Konrad Szymański
aan de Commissie

De Commissie heeft reeds meermaals bevestigd dat zij op de hoogte is van problemen in verband met het optreden van de Duitse kinder- en jeugdbescherming (Jugendamt) in grensoverschrijdende zaken.

 

De Commissie streeft ernaar de rechten van het kind tegen elke vorm van discriminatie en ongelijke behandeling te waarborgen; welke maatregelen heeft zij ter zake reeds genomen?

 

Hoe denkt de Commissie de uitwisseling van ervaringen tussen Duitse en Poolse rechters te steunen om de werking van de rechtbanken te verbeteren, overeenkomstig de verklaring van toenmalig commissaris Jacques Barrot in zijn antwoord van 15 december 2008 op schriftelijke vraag (E‑5951/08)?

 

Deelt de Commissie de mening dat de verplichting om bij het bezoek van een Poolse ouder Duits te spreken schadelijk kan zijn voor de psychische gesteldheid van het kind, de rechten en vrijheden van dit kind belemmert en een vorm van discriminatie is op grond van taal?

 

 

Ingediend: 30.04.2010

pl