Parlamentné otázky
PDF 27kWORD 41k
30. apríla 2010
H-0222/2010

ÚSTNA OTÁZKA H-0222/10

pre hodinu otázok na schôdzi v máji 2010

v súlade s článkom 116 rokovacieho poriadku

predkladá: Konrad Szymański

Komisii


  Vec: Diskriminácia poľských občanov zo strany nemeckého orgánu sociálno-právnej ochrany detí a mládeže (Jugendamt)

 Písomná odpoveď 

Komisia opakovane uistila, že si je vedomá problémov, ktoré sa objavujú v súvislosti s činnosťou nemeckého orgánu sociálno-právnej ochrany detí a mládeže (Jugendamt) v cezhraničných otázkach.

 

Aké kroky podnikla Komisia v tejto veci v súlade s jej záväzkom ochraňovať deti pred všetkými formami diskriminácie a nerovného zaobchádzania?

 

Akým spôsobom chce Komisia podporiť výmenu skúseností medzi nemeckými a poľskými sudcami, aby sa zlepšila politika súdov, v súlade s pôvodným uistením komisára Jacquesa Barrota obsiahnutom v odpovedi z 15. decembra 2008 (E-5951/08)?

 

Zastáva Komisia názor, že povinnosť používať nemecký jazyk pri návšteve rodiča, ktorý je poľským občanom, môže spôsobiť zhoršenie psychického stavu dieťaťa, porušuje jeho práva a slobody, pričom nesie aj prvky jazykovej diskriminácie?

 

 

Predložené: 30.04.2010

pl

 

Pôvodný jazyk otázky: PL 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia