Parlamentarno vprašanje - H-0222/2010Parlamentarno vprašanje
H-0222/2010

  Diskriminacija nemškega urada za mladinsko skrbništvo (Jugendamt) do poljskih državljanov

  30.4.2010

  USTNO VPRAŠANJE H-0222/10
  v času vprašanj, na delnem zasedanju maja 2010
  v skladu s členom 116 Poslovnika
  predložil Konrad Szymański
  za Komisijo

  Komisija je že večkrat potrdila, da pozna težave, povezane z dejavnostjo nemškega urada za mladinsko skrbništvo (Jugendamt) v čezmejnih zadevah.

   

  Kakšne ukrepe je Komisija sprejela, saj je obvezana k zagotavljanju varstva otrokovih pravic proti vsem oblikam diskriminacije in neenakega obravnavanja?

   

  Kako namerava Komisija spodbuditi izmenjavo izkušenj med nemškimi in poljskimi sodniki za izboljšanje politike sodišč v skladu z uvodno izjavo komisarja Jacquesa Barrota v njegovem odgovoru z dne 15. decembra 2008 (E‑5951/08)?

   

  Ali se Komisija strinja z mnenjem, da obvezna uporaba nemškega jezika med obiskom poljskih staršev lahko škodi otroku na psihološki ravni, krati njegove pravice in svoboščine ter predstavlja diskriminacijo, ki temelji na jeziku?

   

   

  Vloženo: 30.04.2010

  pl