Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 43kWORD 41k
22 Ιουνίου 2010
H-0349/2010

Ερώτηση για την ώρα των ερωτήσεων H-0349/2010

προς την Επιτροπή

Περίοδος συνόδου: Ιουλίου 2010

Άρθρο 116 του Κανονισμού

Konrad Szymański (ECR)


  Θέμα: Εταιρική σχέση για τον εκσυγχρονισμό και ανατολική εταιρική σχέση

 Γραπτή απάντηση 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση προτείνει στη Ρωσία μια "εταιρική σχέση για τον εκσυγχρονισμό", επιθυμώντας ταυτόχρονα να ενισχύσει την ανατολική εταιρική σχέση.

Με ποιον τρόπο οι στόχοι της "εταιρικής σχέσης για τον εκσυγχρονισμό" θα συμβάλουν στη συνοχή της πολιτικής της Ένωσης στην περιοχή που καλύπτεται από την ανατολική εταιρική σχέση;

Με ποιον τρόπο έχει προβλεφθεί στο πλαίσιο της "εταιρικής σχέσης για τον εκσυγχρονισμό" η διασφάλιση της εφαρμογής της αρχής της αιρεσιμότητας στην ανάπτυξη των οικονομικών σχέσεων και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ειδικότερα της ελευθερίας της έκφρασης και του Τύπου;

Προτίθεται άραγε η Ευρωπαϊκή Ένωση να  τηρήσει την αρχή της αναλογικότητας στον τομέα της κατάργησης των θεωρήσεων διαβατηρίου για τους πολίτες της Ρωσικής Ομοσπονδίας και των χωρών μελών της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης;

Κατάθεση: 22.6.2010

pl

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: PL 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου