Парламентарен въпрос - H-0541/2010Парламентарен въпрос
H-0541/2010

  Търговското споразумение за борба с фалшифицирането (ACTA) - правомощия за издаване на съдебни разпореждания, надхвърлящи предвидените в законодателството на ЕС

  Въпрос за времето за въпроси H-0541/2010
  до Комисията
  Период на сесията: Ноември 2010
  Член 116 от Правилника за дейността
  Carl Schlyter (Verts/ALE)

  В раздел „Прилагане на гражданското право” на Търговското споразумение за борба с фалшифицирането (ACTA) параграф 1 на член 2.X „Съдебни разпореждания” позволява на съдебните органи да издават заповед (съдебно разпореждане) срещу страна, или трета страна, с цел „предотвратяване навлизането на стоки, нарушаващи правилата, в търговските канали”. Това право за издаване на съдебни разпореждания е значително по-различно от съществуващото съгласно законодателството на ЕС (член 9 от директивата относно упражняването на права върху интелектуалната собственост (Директива 2004/48/EО), което позволява съдебни разпореждания „с цел предотвратяване на предстоящо нарушение”. Освен това третите страни трябва да бъдат замесени в нарушението („срещу посредник, чиито услуги се използват”). Текстът на ACTA по същество премахва праговете по отношение на правомощията за издаване на съдебни разпореждания, които съществуват в съответствие със законодателството на ЕС.

  Имайки предвид, че чрез определянето на праговете за съдебните разпореждания законодателството на ЕС е постигнало деликатен баланс между правоприлагането и защитата на основните права, как ще гарантира Комисията запазването на тази защита съгласно действащото законодателство на ЕС?

  Как ще гарантира Комисията предвидените понастоящем прагове в законодателството на ЕС?

  Внесен: 20.10.2010

  sv