Udtalelse - IMCO_AD(2008)402495Udtalelse
IMCO_AD(2008)402495

UDTALELSE
fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse
til Udvalget om Industri, Forskning og Energi
om midtvejsevaluering af industripolitikken — Et bidrag til EU's strategi for vækst og beskæftigelse
(2007/2257(INI))
Rådgivende ordfører: Jacques Toubon

8.4.2008

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: