Lausunto - IMCO_AD(2008)402495Lausunto
IMCO_AD(2008)402495

LAUSUNTO
sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalta
teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle
teollisuuspolitiikan väliarvioinnista - EU:n kasvu- ja työllisyysstrategiaan liittyvä tiedonanto
(2007/2257(INI))
Valmistelija: Jacques Toubon

8.4.2008

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa: