Vélemény - IMCO_AD(2009)415324Vélemény
IMCO_AD(2009)415324

VÉLEMÉNY
a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság részéről
a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság részére
a közösségi ökocímkerendszerről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2008)0401 - C6-0279/2008 - 2008/0152(COD))
A vélemény előadója: Herczog Edit

23.1.2009

Ez a dokumentum nem létezik html formátumban, de elérhető a következőképpen: