Opinjoni - IMCO_AD(2009)415324Opinjoni
IMCO_AD(2009)415324

OPINJONI
tal-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur
għall-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel
dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar skema ta’ Ekotikketta Komunitarja
(COM(2008)0401 - C6-0279/2008 - 2008/0152(COD))
Rapporteur għal opinjoni: Edit Herczog

23.1.2009

Dan id-dokument ma jeżistix fil-format HTML imma huwa disponibbli fil-formati li ġejjin: