AVIZ
al Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor
destinat Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind sistemul comunitar de etichetare ecologică
(COM(2008)0401 - C6-0279/2008 - 2008/0152(COD))
Raportoare pentru aviz: Edit Herczog

23.1.2009

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare: