MNENJE
Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov
za Odbor za okolje javno zdravje in varnost hrane
o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o sistemu Skupnosti za podeljevanje znaka za okolje
(COM(2008)0401 - C6-0279/2008 - 2008/0152(COD))
Poročevalka: Edit Herczog

23.1.2009

Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih: