Lausunto - IMCO_AD(2010)443067Lausunto
IMCO_AD(2010)443067

LAUSUNTO
sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalta
oikeudellisten asioiden valiokunnalle
Euroopan unionin oikeuden soveltamisen valvonnan 26. vuosikertomuksesta (2008)
(2010/2076(INI))
Valmistelija: Cristian Silviu Buşoi

14.9.2010

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa: