Opinjoni - IMCO_AD(2010)443067Opinjoni
IMCO_AD(2010)443067

OPINJONI
tal-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur
għall-Kumitat għall-Affarijiet Legali
dwar is-26 Rapport Annwali dwar il-Monitoraġġ tal-Applikazzjoni tad-Dritt tal-Unjoni Ewropea (2008)
(2010/2076(INI))
Rapporteur għal opinjoni: Cristian Silviu Buşoi

14.9.2010

Dan id-dokument ma jeżistix fil-format HTML imma huwa disponibbli fil-formati li ġejjin: